ལྷ་སའི་རྡོ་རིང་ངམ་དབོན་ཞང་རྡོ་རིང༌། རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན།

ཤམ་བྷ་ལའི་ཕོཉ་དྲ་བས་༢༠༠༨ཟླ་༠༡ཚེས་༠༧ཉིན་སྤེལ། དབོན་ཞང་རྡོ་རིང་ནི། ལྷ་ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྒྱལ་སྒོའི་མདུན་༼དེ་སྔོན་ལྷ་སའི་དབུས་དང་ཕྱོགས་བཞིར་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་དང༌། རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་བཙུགས་གནང་མཛད་པའི་གྲགས་ཅན་ཤིང་རྐང་ལྔ་ཞེས་ཤོད་སྲོལ་ཡོད་པ་ལས་དབུས་སུ་ཇོ་བོ་དབུ་སྐྲར་རྒྱ་ལྕང་རྐང་གཅིག་ཡོད་པའི་ཉེ་འཁྲིས།